máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC

NỘI QUY GIAO DỊCH
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
BẢN ĐỒ
Mẫu Hợp đồng mua bán - tặng cho ô tô
Hợp đồng tặng cho ô tô

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE Ô TÔ

Chúng tôi gồm:

I. BÊN TẶNG CHO (Bên A):

1. Ông ……, sinh năm 19….;

CMND số: ………. do Công an ….. cấp ngày …;

2. Và vợ là bà ……., sinh năm …..;

CMND số: ….. do Công an…….. cấp ngày ;

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …...

II. BÊN NHẬN TẶNG CHO (Bên B):

Ông/bà ........, sinh năm 19.....;

CMND số ........ do Công an ................cấp ngày.........;

Hộ khẩu thường trú tại: ............

 

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho xe ô tô với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1:

XE Ô TÔ TẶNG CHO

Bên A đồng ý tặng cho, Bên B đồng ý nhận tặng cho 01 (một) chiếc xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Đăng ký xe ô tô số ……, cụ thể như sau:

-   Tên chủ xe: ..........;

-   Địa chỉ: ............i;

-   Số máy: .........;

 -   Số khung: .........;

-   Nhãn hiệu: .............;

-   Loại xe: .............;

-   Màu sơn: .........;

-  Số chỗ ngồi: ............;

-  Biển số đăng ký: ...........;

-  Sổ chứng nhận kiểm định số: .......... do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số ........ Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày ........

 

 

ĐIỀU 2:

THỎA THUẬN TẶNG CHO

1. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý tặng cho riêng Bên B quyền sở hữu xe ô tô đã miêu tả tại Điều 1 của Hợp đồng này;

2. Bên B đồng ý nhận tặng cho riêng quyền sở hữu xe ô tô nêu trên như hiện trạng.       

ĐIỀU 3:

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU XE Ô TÔ

1. Bên A có nghĩa vụ giao xe ô tô nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu xe ô tô cho Bên B ngay sau khi ký Hợp đồng này.

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký sang tên quyền sở hữu xe ô tô tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4:

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho xe ô tô theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5:

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

       Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6:

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

     1. Bên A cam đoan:

     1.1. Những thông tin về nhân thân, về xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     1.2. Ti thi đim giao kết Hp đồng này, Bên A cam kết: Khi đem tặng cho chiếc xe ô tô nêu trên, Bên A không cm c, không ha bán, không đem tặng cho, hoc có bt k tho thun nào khác v vic mua bán chiếc xe này, đồng thi đã thông báo cho Bên B biết v tình trng k thut ca chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A hoàn toàn chu trách nhim v mi hu qu trước pháp lut.

     1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

     1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

      2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

      2.2 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý nhận tặng cho chiếc xe ô tô nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính giấy đăng ký xe ô tô, các giấy tờ kèm theo xe cùng chiếc xe ô tô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký sang tên quyền sở hữu theo quy định.

      2.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng Công chứng Xuân Mai và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu đối với xe ô tô theo Hợp đồng này.

      2. Hai Bên đã tự đọc nguyên văn Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai Bên cùng ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN TẶNG CHO

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TẶNG CHO

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Thời gian, địa điểm lập Hợp đồng sẽ được ghi trong Lời chứng của Công chứng viên; Trường hợp tặng cho chung thì ghi đủ tên và thông tin khác (như mẫu) của những người được tặng cho và cụm từ "tặng cho riêng" ở Điều hai thay bằng cụm từ "tặng cho chung".

 

BÀI VIẾT KHÁC